Giá bán và Tiến độ thanh toán mua căn hộ dự án GoldSeason

Giá bán và Tiến độ thanh toán mua căn hộ dự án GoldSeason

GIÁ BÁN CHUNG CƯ GOLDSEASON từ 28 – 34 triệu/m2 ( Đã bao gồm VAT + Full Nội thất cao cấp.

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA AUTUMN:

- Lần thứ 1: Thanh toán 20% Tổng Giá Trị Căn Hộ khi ký Hợp Đồng Mua Bán
- Lần thứ 2: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 15/6/2016;khi đó dự kiến đổ sàn bê tông tầng 01 của Tòa nhà
- Lần thứ 3: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 15/9/2016; khi đó dự kiến đổ sàn bê tông tầng 03 của Tòa nhà
- Lần thứ 4: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 15/12/2016;khi đó dự kiến đổ sàn bê tông tầng 08 của Tòa nhà
- Lần thứ 5: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 15/3/2017;khi đó dự kiến đổ sàn bê tông tầng 17 của Tòa nhà
- Lần thứ 6: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 15/6/2017; khi đó dự kiến đổ sàn bê tông tầng 26 của Tòa nhà
- Lần thứ 7: Thanh toán 25% Tổng Giá Trị Căn Hộ và 2% kinh phí bảo trì căn hộ ngay khi bàn giao căn hộ
- Lần thứ 8: Thanh toán 5% Tổng Giá Trị Căn Hộ ngay sau khi Bên Mua được cấp giấy chứng nhận.

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA SUMMER 2:

- Lần thứ 1: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ khi ký Hợp Đồng Đặt Hàng.
- Lần thứ 2: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ khi Ký Hợp đồng Mua Bán dự kiến vào ngày 15/08/2016;
- Lần thứ 3: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ khi xong sàn tầng hầm B1 dự mua căn hộ (Đã bao gồm khoản tiền Bên Mua đặt hàng mua căn hộ trước đó); kiến vào ngày 15/11/2016;
- Lần thứ 4: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ khi đổ sàn bê tông tầng 8 dự kiến vào ngày 15/02/2017;
- Lần thứ 5: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ khi đổ sàn bê tông tầng 18 dự kiến vào ngày 15/05/2017;
- Lần thứ 6: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ khi đổ sàn bê tông tầng 28 dự kiến vào ngày 15/08/2017;
- Lần thứ 7: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ khi xây xong thô dự kiến ngày 15/11/2017;
- Lần thứ 8: Thanh toán 25% tổng giá trị Căn hộ và 2% kinh phí bảo tr căn hộ ngay khi bàn giao căn hộ dự kiến ngày 15/06/2018;
- Lần thứ 9: Thanh toán 5% Tổng Giá Trị Căn Hộ ngay sau khi Bên Mua được cấp giấy chứng nhận.

*** Chính sách chiết khấu thanh toán sớm

*** Chính sách ưu đãi lãi suất 0% áp dụng cho tất cả các khế ước giải ngân trước ngày 31/7/2016 và số gốc vay được hỗ trợ lãi suất tương đương với 50% giá trị căn hộ (bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

*** Chính sách chiết khấu thương mại


HOTLINE PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ

091 936 2332 - 096 1239 444