Mặt bằng căn hộ tòa Autumn dự án GoldSeason Nguyễn Tuân

(Click vào hình để xem rõ hơn)

Mặt bằng tòa Autumn dự án GoldSeason 47 Nguyễn Tuân

+ Căn hộ diện tích 64m2: 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, 1 Logia có 4 căn/sàn
+ Căn hộ diện tích 84m2: 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 2 Logia có 2 căn /sàn
+ Căn hộ diện tích 87m2: 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 2 Logia có 1 căn /sàn
+ Căn hộ diện tích 96m2: 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 2 Logia có 2 căn /sàn
+ Căn hộ diện tích 107m2: 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 2 Logia có 4 căn /sàn

Căn hộ GoldSeason Số 3, 6, 10, 15
Căn hộ GoldSeason Số 3, 6, 10, 15

Căn hộ GoldSeason Số 01, 08
Căn hộ GoldSeason Số 01, 08

Căn hộ GoldSeason Số 04, 11
Căn hộ GoldSeason Số 04, 11

Căn hộ GoldSeason Số 02, 07, 09, 16
Căn hộ GoldSeason Số 02, 07, 09, 16

Căn hộ GoldSeason Số 05, 12
Căn hộ GoldSeason Số 05, 12