Mặt bằng căn hộ 03, 06, 10, 15 chung cư GoldSeason Tòa Autumn

Mặt bằng căn hộ 03, 06, 10, 15 GoldSeason Tòa Autumn


Diện tích tim tường: 108,7 m2
Diện tích thông thủy: 101,9 m2
Phòng khách và ăn: 35,23 m2
Phòng bếp và hành lang: 12,15 m2
Logia bếp: 2,25 m2
Logia khách: 4,37 m2
Phòng ngủ 1: 18,84 m2
Phòng ngủ 2: 15,43 m2
Phòng ngủ 3: 11,40 m2
WC Phòng ngủ: 4,34 m2
WC Khách: 4,29 m2

Mặt bằng căn hộ 03, 06, 10, 15 chung cư GoldSeason