Mặt bằng căn hộ 05, 12 Chung cư GoldSeason Tòa Autumn

Mặt bằng căn hộ 05, 12 Chung cư GoldSeason Tòa Autumn

Diện tích tim tường: 87,5 m2
Diện tích thông thủy: 80,0 m2
Phòng khách và ăn: 32,88 m2
Phòng bếp và hành lang: 4,42 m2
Logia bếp: 2,02 m2
Logia khách: 4,00 m2
Phòng ngủ 1: 15,61 m2
Phòng ngủ 2: 11,81 m2
Phòng ngủ 3: 8,56 m2
WC Phòng ngủ: 3,55 m2
WC Khách: 4,65 m2