Mặt bằng căn hộ 01, 08 chung cư GoldSeason Tòa Summer 2

Mặt bằng căn hộ 01, 08 chung cư GoldSeason Tòa Summer 2

Diện tích tim tường: 96,5 m2
Diện tích thông thủy: 90,8 m2
Phòng khách và ăn: 31,51 m2
Phòng bếp và hành lang: 6,79 m2
Logia bếp: 5,26 m2
Logia khách: 3,47 m2
Phòng ngủ 1: 18,06 m2
Phòng ngủ 2: 15,27 m2
Phòng ngủ 3: 8,23 m2
WC Phòng ngủ: 3,21 m2
WC Khách: 4,10 m2

Mặt bằng căn hộ 01, 08 chung cư GoldSeason Tòa Summer 2