Mặt bằng căn hộ 02, 17, 09, 16 chung cư GoldSeason Tòa Summer 2

Mặt bằng căn hộ 02, 17, 09, 16 chung cư GoldSeason Tòa Summer 2

Diện tích tim tường: 64,4 m2
Diện tích thông thủy: 60,0 m2
Phòng khách và ăn: 20,74 m2
Phòng bếp và hành lang: 5,12 m2
Logia bếp: 4,77 m2
Logia khách: 3,20 m2
Phòng ngủ 1: 14,86 m2
Phòng ngủ 2: 11,99 m2
WC Khách: 3,72 m2

Mặt bằng căn hộ 02, 17, 09, 16 chung cư GoldSeason Tòa Summer 2