Mặt bằng căn hộ 05, 12 chung cư GoldSeason Tòa Summer 2

Mặt bằng căn hộ 05, 12 chung cư GoldSeason Tòa Summer 2

Diện tích tim tường: 84,4 m2
Diện tích thông thủy: 77 m2
Phòng khách và ăn: 32,84 m2
Phòng bếp và hành lang: 5,48 m2
Logia bếp: 2,52 m2
Logia khách: 4,37 m2
Phòng ngủ 1: 3,94 m2
Phòng ngủ 2: 17,29 m2
Phòng ngủ 3: 14,11 m2
WC Phòng ngủ: 3,81 m2
WC Khách: 4,68 m2

Mặt bằng căn hộ 05, 12 chung cư GoldSeason Tòa Summer 2