Mặt bằng căn hộ 15 GoldSeason Tòa Summer 2 (Căn ép kính Tầng 31 - 33)

Mặt bằng căn hộ 15 chung cư GoldSeason Tòa Summer 2 (Căn hộ được ép kính Tầng 31 - 33)

Diện tích tim tường: 108,7 m2
Diện tích thông thủy: 101,9 m2
Phòng khách và ăn: 35,23 m2
Phòng bếp và hành lang: 12,15 m2
Logia bếp: 2,25 m2
Logia khách: 4,37 m2
Phòng ngủ 1: 18,84 m2
Phòng ngủ 2: 15,43 m2
Phòng ngủ 3: 11,40 m2
WC Phòng ngủ: 4,74 m2
WC Khách: 4,29 m2