Mặt bằng căn hộ tòa Summer 2 Dự án GoldSeason Nguyễn Tuân

Mặt bằng điển hình tòa Summer 2
Mặt bằng điển hình tòa Summer 2 Dự án GoldSeason

Mặt bằng điển hình có Duplex ( Căn số 9 & 16 )

MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ TÒA SUMMER 2 DỰ ÁN GOLDSEASON

MẶT BẰNG CĂN HỘ DUPLEX 09 & 16